Permacomputing and beyond; veerkrachtige skills voor een minder schadelijke digitale toekomst. 🌿💻

Een symposium over de uitdagingen van duurzaamheid en hergebruik binnen computertechnologie, belicht via kunst en design.

SYMPOSIUM, 2 DECEMBER 2023, TOLHUISTUIN (AMSTERDAM)


Wat betekent het om veerkracht en regeneratie te beoefenen in een digitale maatschappij? Hoe verhoudt dit zich tot kunst, design en culturele werken? Kunstenaars, ontwerpers, programmeurs, activisten en onderzoekers die werken met computer- en netwerktechnologie worden uitgenodigd om deel te nemen aan het gratis symposium Practices of Digital Resilience & Permacomputing op 2 december in de Tolhuistuin (Amsterdam). Het programma verkent permacomputing – geïnspireerd door de principes van permacultuur – en aanverwante vakgebieden die werken met open-source technologie en het hergebruik van elektronische en digitale apparaten.


Een selectie sprekers zal verschillende perspectieven bieden op het tegengaan van de extractieve en schadelijke aard van big-tech technologieën en hoe zij hun principes vertalen naar werk. Welke ruimte is er voor digitale technologie in een wereld waarin mensen actief bijdragen aan het welzijn van de biosfeer? Hoe kunnen we onze relatie met, en het gebruik van, technologie actief veranderen? Deze eendaagse ontmoetingsplek wordt gehost door digitaal cultuurplatform FIBER, de Unsustainable Research Group van de Willem de Kooning Academie en leden van een groeiende permacomputing community.


Nu we steeds afhankelijker worden van digitale media, apparaten en netwerkinfrastructuren, wordt de groeiende impact van ons digitale leven op de planeet onhoudbaar. In een tijd waarin computergebruik gelijk staat aan enorme hoeveelheden industrieel afval en verschillende vormen van extractie, stimuleert permacomputing het maximaliseren van de levensduur van hardware, het minimaliseren van e-afval en energieverbruik, het stimuleren van energie-geletterdheid en focust het op gebruik van reeds beschikbare materialen. Permacomputing verkent goede relaties met de aarde door te leren van ecologische systemen en te experimenteren met nieuwe manieren van ecologisch gedreven computatie en esthetiek.


Het symposium Practices of Digital Resilience & Permacomputing wil een interdisciplinaire dialoog bevorderen via  artistiek onderzoek en kennisuitwisseling met naburige gemeenschappen; zoals de free-software beweging, Solar Punk en kunst/ontwerp waarbij gebruik wordt gemaakt van recycling van elektronica. Vandaag de dag vormen een veelvoud van groepen een gedecentraliseerde en veelzijdige kritiek, die zich materialiseert in kritisch werk en de roep om een nieuwe digitale praktijk.


Het symposium biedt makers en denkers ook inzicht in hoe ze de eerste stappen in permacomputing kunnen zetten. Het verwelkomt nieuwkomers, professionals en studenten die werken op het snijvlak van kunst, design, kritische infrastructuurstudies, datastudies, nieuwe mediastudies en informatica. Die hun begrip van de verwevenheid tussen technologie, maatschappij en planeet willen vergroten door gezamenlijk onderzoek.

SPREKERS

Marloes de Valk (NL), Marie Verdeil (BE), Sunjoo Lee (NL), Raaf (Unbinare, BE), Danny Tirthdas van der Kleij (Varia, NL) en Michal Klodner (CZ) | Moderators: Shailoh Phillips (NL) & Abdo Hassan (NL)


Marloes de Valk (NL) is een software kunstenaar en schrijver die zich begeeft in de post-desillusie fase van het omgaan met de dreiging van opwarming van de aarde en bespied te worden door de apparaten om haar heen. De Valk onderzoekt de materiële impact van het genetwerkte beeld op de klimaatcrisis en een rijke diversiteit aan praktijken die gericht zijn op een lagere ecologische voetafdruk van informatietechnologie.

Marie Verdeil (BE) is een Franse ontwerper gevestigd in Brussel die werkt met empirisch en empathisch onderzoek, wat vaak resulteert in het creëren van tools, methodes of ervaringen. Ze gebruikt hacks en subversie in een poging om onze relatie met technologie te verschuiven en de aandacht te vestigen op de steeds groeiende middelen die betrokken zijn bij de productie ervan.

Sunjoo Lee (NL) is een mediakunstenaar gevestigd in Nederland. Lee maakt gereedschappen, sensorische robots die reageren op de omgeving en videokunstinstallaties waarin ze onder andere technologie en ecologie combineert. Haar werk verkent onderwerpen als; technologie voor meer-dan-mensen, emergentie, biomimicry, permacomputing en toekomstige vormen van symbiose.

Raaf (Unbinare, BE) is anarchist, hacker en reverse engineer. In 2020 richtten die Unbinare op, een reverse engineering laboratorium voor e-waste met als doel de toename van e-waste te verminderen door manieren te vinden om afgedankte elektronische apparaten opnieuw te gebruiken. Unbinare opereert vanuit een anarchistische context en beschouwt hun onderzoek als een vorm van directe actie om de controle van de staat en het bedrijfsleven over het milieu tegen te gaan. Voordat hij Unbinare oprichtte, was Raaf kunstenaar, componist, architectonisch ontwerper, beveiligingsadviseur en onderzoeker op het gebied van hardwarebeveiliging.

Michal Klodner (CZ) beweegt zich van het veld van audiovisuele live performances en experimentele film naar bostuinieren, het bouwen van livinglab en terug. Met een achtergrond in informatiewetenschap en codering was hij een van de oprichters en momenteel curator van node9.org digitale community server en online galerie. Zijn praktijk bestaat uit het schrijven over online activisme, digitale curatie of postmedialiteit, als onderdeel van het creëren van netwerken gebaseerd op vertrouwen in die gebieden. In de recente projecten over de rol van artistiek onderzoek in duurzaamheid gaat hij in op computationele aspecten van mediakunst in relatie tot ecosystemen en meer dan menselijke natuurcultuurgemeenschappen, waarbij hij probeert livinglab te ontwikkelen als een interdisciplinaire methode voor niet-destructief leefonderzoek in de natuur en wildernis.

Danny Tirthdas van der Kleij (Varia, NL) is softwareontwikkelaar, lid van varia, radio-dj en digitale hamsteraar. Zijn praktijk combineert alternatieve en situationele software met amateurelektronica. Momenteel draait dit om onderwerpen als computerzuinigheid, verdelingen van (niet-)nauwgezette arbeid en de praktische negeerbaarheid binnen de politiek van repareerbaarheid. varia is een Rotterdams initiatief en ruimte voor het ontwikkelen van collectieve benaderingen rond alledaagse technologie, door het onderhouden en faciliteren van een collectieve infrastructuur. De kern van varia is het ontwikkelen van kritische inzichten in de technologieën om ons heen. Varia experimenteert met verschillende instrumenten en gereedschappen om fysieke en digitale infrastructuren op een collectieve manier te ontwikkelen.

PRAKTISCHE INFO

Symposium: Practices of Digital Resilience & Permacomputing

Datum:: Zaterdag 2 December 2023

Locatie: Tolhuistuin, Amsterdam | Ruimte: Zonzij
Tijd: 12:00 - 17:00 | Drinks: 17:00 - 18:00
Meer info symposium: onze website.
Tickets: Free (donations) | Registration here.

OVER HET LAB
Het symposium maakt deel uit van het Practising Permacomputing Lab; een serie workshops en onderzoeksactiviteiten in de herfst en winter van 2023. Dit FIBER Lab-programma heeft als doel onze benadering van computatie, cultuur en esthetiek opnieuw te verbeelden, te herbouwen en te verwilderen. Het maakt deel uit van de jaarlijkse Reassemble Lab-serie van FIBER, die plaatsvindt tussen de jaarlijkse FIBER Festivals en verbindingen legt tussen kunst, creatieve industrie en wetenschap. Makers en denkers worden uitgenodigd om kennis te ontwikkelen, hun netwerk uit te breiden en te werken aan urgente maatschappelijke vraagstukken. Meer info over de workshops hier.

OVER FIBER & PARTNERS

FIBER is een interdisciplinair platform en festival in Amsterdam dat nieuwe ontwikkelingen in audiovisuele kunst, digitale cultuur en experimentele elektronische muziek presenteert. Aymeric Mansoux maakt deel uit van de Unsustainable Research Group van de Willem de Kooning Academie. Hij is kunstenaar, muzikant en media-onderzoeker, met een achtergrond in economie, beeldende kunst, grafisch ontwerp en computerprogrammering. Organiserende leden van de permacomputing gemeenschap: Ola Bonati, Lukas Engelhardt, Michal Klodner, Brendan Howell.

EINDE PERSBERICHT

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Voor meer informatie over dit evenement, FIBER of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Maarten De Bruijn (communicatie) via maarten@fiber-space.nl. Voor productie en management Allegra Greher: allegra@fiber-space.nl

FIBER Foundation

Tolhuisweg 2, 1013 CL Amsterdam

Volg het laatste nieuws op Instagram, Twitter, Facebook or Telegram. Subscribe to our newsletter.  Download een press kit met beelden hier.

Download PDF
Download PDF
Over FIBER

FIBER is an Amsterdam based interdisciplinary organisation, that presents new developments in audiovisual art, digital culture and the experimental and deeper corners of electronic music. The team works year round with a vibrant network of artists, designers, researchers and developers, who aspire to introduce mind bending experiences to a broad audience. Special attention goes out to the support of up and coming talents across numerous creative disciplines.

Next to small-scale events and exhibitions, the team organises the recurring FIBER Festival in Amsterdam, which brings together a diverse crowd of new talent, established artists and curious visitors. FIBER aims to explore hybrid forms of art, the power of media- and network technology, and encourages an exchange of views between the makers and their audience.

berichten